Zapraszamy na XIII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
13 czerwca 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie propozycji wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.

4.      Omówienie propozycji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie rozwiązania problemów w ruchu drogowym na ulicy Bałtyckiej.

5.      Sprawy Zarządu.

     Ew. omówienie zmian w Statucie Rady Dzielnicy ŻWJT

6.      Wolne wnioski.

            7.      Zakończenie obrad.  

                                                                          Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT                                                                                                          Bogusław Zandrowicz