Dokumenty

Statut: pdf

Protokoły obrad sesji RD Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Kadencja 2015-2019):

 • Protokół 1: docx,
 • Protokół 2: pdf,
 • Protokół 3: pdf,
 • Protokół 4: pdf,
 • Protokół 5: pdf,
 • Protokół 6: pdf,
 • Protokół 7: pdf,
 • Protokół 8: pdf,
 • Protokół 9: pdf,
 • Protokół 10: pdf,
 • Protokół 11: pdf,
 • Protokół 12: pdf,
 • Protokół 13: jpg, jpg
 • Protokół 14: jpg, jpg, jpg, jpg,
 • Protokół 15: pdf,
 • Protokół 16: jpg, jpg, jpg,
 • Protokół 17: pdf,
 • Protokół 18: pdf,

 

Uchwały:

 • Uchwała II/10/15: pdf
 • Uchwała II/11/15: pdf
 • Uchwała III/12/15: pdf
 • Uchwała III/13/15: pdf
 • Uchwała IV/14/15: pdf
 • Uchwała IV/15/15: pdf
 • Uchwała IV/16/15: pdf
 • Uchwała V/17/16: jpg
 • Uchwała V/18/16: jpg
 • Uchwała VI/19/16: jpg
 • Uchwała VI/20/16: jpg
 • Uchwała VI/21/16: jpg
 • Uchwała VI/22/16: jpg
 • Uchwała VI/23/16: jpg
 • Uchwała VI/24/16: jpg
 • Uchwała VII/25/16: pdf
 • Uchwała VIII/26/16: pdf
 • Uchwała VIII/27/16: pdf
 • Uchwała IX/28/16: pdf
 • Uchwała IX/29/16: pdf
 • Uchwała X/30/16: pdf
 • Uchwała X/31/16: pdf
 • Uchwała X/32/16: pdf
 • Uchwała XI/33/17: pdf
 • Uchwała XII/34/17: pdf
 • Uchwała XII/35/17: pdf
 • Uchwała XIV/36/17: jpg
 • Uchwała XIV/37/17: jpg
 • Uchwała XV/38/18: pdf
 • Uchwała XV/39/18: pdf
 • Uchwała XIV/40/18: jpg
 • Uchwała XIV/41/18: jpg
 • Uchwała XIV/42/18: jpg
 • Uchwała XIV/43/18: jpg
 • Uchwała XVII/44/18: pdf
 • Uchwała XVII/45/18: pdf
 • Uchwała XVII/46/18: pdf
 • Uchwała XVIII/47/18: pdf
 • Uchwała XVIII/48/18: pdf
 • Uchwała XVIII/49/18: pdf
 • Uchwała XVIII/50/18: pdf
 • Uchwała XVIII/51/18: pdf

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2016: pdf

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy z pracy Zarządu za rok 2016: pdf

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2017: pdf

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy z pracy Zarządu za rok 2017: jpg jpg

 

-----ARCHIWUM-------

Protokoły obrad sesji RO Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Kadencja 2011-2015):

 • Protokół 22: jpg,

Uchwały:

Sprawozdanie z działań zarządu za rok 2011

Sprawozdanie z działań zarządu za rok 2012

Sprawozdanie z działań zarządu za rok 2013

Sprawozdanie z działań zarządu za rok 2014

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej