Uchwała Rady Dzielnicy ŻWJT do Budżetu Obywatelskiego 2019

                                                  Uchwała Nr  XVI/40/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 8 maja 2018 roku

opinia Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 

dotycząca projektów dzielnicowych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019
Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.) 

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiącleciauchwala, co następuje: 

§ 1

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia opiniuje następujące projekty dzielnicowe zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019:

1.    Rodzinna Gra Terenowa Żabianka – pozytywnie/negatywnie

2.    JELITKOWO - NOWE BARIERKI PRZY POTOKU – pozytywnie/negatywnie

3.    Wybieg dla psów – Żabianka – pozytywnie/negatywnie

4.    Chłopski fyrtel - suchą stopą wokół Szkoły Podstawowej nr 60 - bezpieczne chodniki dla dużych i małych – pozytywnie/negatywnie

5.    Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Jelitkowo– pozytywnie/negatywnie

6.    Remont chodnika wzdłuż ul. Wejhera oraz remont istniejących miejsc parkingowych i budowa nowych. – pozytywnie/negatywnie

7.    Od spaceru do biegu, czyli jak zostać długodystansowym joggerem. – pozytywnie/negatywnie

8.    Ruch na świeżym powietrzu, czyli Zumba w Parku Jelitkowskim. – pozytywnie/negatywnie

9.    By kotom i ludziom żyło się lepiej - koty osiedlowe – pozytywnie/negatywnie

10. Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych – pozytywnie/negatywnie

11. Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia – pozytywnie/negatywnie

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.