Kandydaci do Rady Dzielnicy ŻWJT.

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji ds. Wyborów
w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku z dnia 24 marca 2019 roku

Na podstawie § 57 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pom.30.05.2014 r., poz. 2020, zm.: poz. 3466, z 2015 r. poz. 627 i 675, z 2017 r. poz. 2050) Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku podaje do wiadomości mieszkańców DZIELNICY ŻABIANKA– WEJHERA – JELITKOWO – TYSIĄCLECIAże dla wyborów zarządzonych na dzień 24 marca 2019 roku, zarejestrowała następujących kandydatów na radnych:

Lp. Nazwisko Imię/imiona

Wiek

Nazwa lub skrót nazwy organizacji popierającej kandydata

1. ANGOWSKA JOANNA ZOFIA

28

niezależny

2. BAGIŃSKI DARIUSZ

53

niezależny

3. CHOLEWIUSZ ALICJA HONORATA

40

niezależny

4. CISOŃ SYLWIA TERESA

39

niezależny

5. DZIK-BOGUCKA MAGDALENA ZOFIA

33

niezależny

6. FRYZA STANISŁAW ŁUKASZ

68

niezależny

7. JANKOWSKI PIOTR

29

niezależny

8. JANKUN ANETA

39

niezależny

9. JENNER RAFAŁ ANDRZEJ

21

niezależny

10. JĘDRZEJEWSKA MAGDALENA BOŻENA

34

niezależny

11. KOKOSZKO GRAŻYNA ELŻBIETA

47

niezależny

12. KOLCZYŃSKI JERZY

49

niezależny

13. KUŚMIERSKI KRZYSZTOF TADEUSZ

43

niezależny

14. MAKOWIEC JAROSŁAW RYSZARD

55

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

15. MALINOWSKI ANDRZEJ

78

niezależny

16. MICHALEWSKI ŁUKASZ MAREK

25

niezależny

17. NOWAK JOANNA JULIA

38

niezależny

18. PAWŁOWSKI PIOTR SEWERYN

43

niezależny

19. PIASECKI PAWEŁ TOMASZ

24

niezależny

20. POTRYKUS ELŻBIETA FRANCISZKA

69

niezależny

21. PRZYBYŁ SEBASTIAN TOMASZ

21

niezależny

22. SKULSKA IRENA KRYSTYNA

61

niezależny

23. STASIEWICZ ELŻBIETA

59

niezależny

24. SZCZĘSNA AGNIESZKA MAGDALENA

35

niezależny

25. WALENDZIAK WOJCIECH JERZY

27

niezależny

26. WIŚNIEWSKA ANNA KAROLINA

37

niezależny

27. WITKOWSKA MARIA TERESA

63

niezależny

Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku informuje, że w dniu wyborów do Rady Dzielnicy ŻABIANKA – WEJHERA – JELITKOWO – TYSIĄCLECIA,zarządzonych na dzień 24 marca 2019 roku, lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji ds. Wyborów

w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku/-/ Piotr Spyra