Budżetu Rady Dzielnicy na rok 2020 - WNIOSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia ogłasza nabór projektów do sfinansowania ze środków Rady Dzielnicy w 2020 roku.
Wnioski powinny być składane na określonym wzorze, który jest do pobrania ze strony internetowej Rady, strony FB Rady oraz w siedzibie Rady.
Wnioski składane w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wnioski powinny być dostarczone:

  • pocztą, na adres ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk
  • przekazane do skrzynki kontaktowej w siedzibie Rady mailem na adres: zwjt@radadzielnicy.gdansk.pl
  • osobiście na ręce radnych w czasie dyżurów.

Termin składania wniosków: 25.01.2020r.